Sökning: "Roman Jan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Roman Jan.

 1. 1. DOKTOR ZJIVAGO – KIRURG OCH FÖRFATTARE : Ett exempel på hur läkare skildras i rysk skönlitteratur

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :Jan Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Doktor Zjivago – kirurg och författare. Ett exempel på hur läkare skildras i rysk skönlitteratur.    Denna uppsats baseras på en närläsning av Boris Pasternaks roman Doktor Zjivago. Den inleds med en överblick över läkare i rysk litteratur där ett antal exempel redovisas. LÄS MER

 2. 2. Hallar och kulthus i södra Skandinavien under äldre järnålder: När Oden och härskaren blev grannar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Jan Erik Eriksson; [2021]
  Nyckelord :iron age; hall; cult house; cult; Gudme; Uppåkra; Sorte Muld; järnålder; hall; kulthus; kult; Gudme; Uppåkra; Sorte Muld;

  Sammanfattning : Eriksson, J.E. 2021. Hallar och kulthus i södra Skandinavien under äldre järnålder: När Oden och härskaren blev grannar. LÄS MER

 3. 3. Skol-orientalism : En religionsdidaktisk analys av hur läromedel framställer islam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jan-Roman Dostal; [2021]
  Nyckelord :Orientalism; Islam; Religious literacy and Textbook for religious studies.;

  Sammanfattning : This is a study that with critical eyes, studies schoolbooks that are meant for upper secondary school in the curriculum – Religion. I am studying how schoolbook authors portray Islam and its practitioners. Is there possibly any tendency towards orientalism to be found in them? Hopefully, none or very little. LÄS MER

 4. 4. Lucia – För Syrakusa i tiden : En narratologisk undersökning av lucianarrativet i Jacobus de Voragines Legenda Aurea

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Robin Nord; [2021]
  Nyckelord :Saint Lucy; Lucy of Syracuse; Lucia av Syrakusa; Jacobus de Voragine; Legenda Aurea; Mikhail Bakhtin; Jan Assmann; Aleida Assmann; Jacques Le Goff; André Vauchez; Steven Epstein; Sherry L. Reames; högmedeltiden; kulturellt minne; dialogism; heteroglossia; kronotop; helgon; helgonkult; legender; summa; sanctorale; temporale; alter maria; helgonberättelser; Saint Agatha; Saint Agnes; Diocletianus; mediatrix.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to closer study the narrative of Saint Lucy in Jacobus de Voragine’s work Legenda Aurea to be able to contribute to the present lack of research regarding Lucy of Syracuse. The essay uses the theories of cultural memory and the theoretical narratological framework of Mikhail Bakhtin to answer the question on how Lucy is portrayed in the Legenda Aurea. LÄS MER

 5. 5. Författarens bild av muslimer? : En studie av framställningen av muslimer i läromedlen för religionskunskap, i relation till Religionskunskap 1

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jan-Roman Dostál; [2021]
  Nyckelord :Orientalism; Muslim; Critical discourse analysis; Textbook for religious studies;

  Sammanfattning : It is important that the authors of textbooks for religious studies think about how they express themselves. They could easily be misunderstood, or they could unknowingly create truths they themselves may not stand for. LÄS MER