Sökning: "Roman Malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Roman Malmö.

 1. 1. En fallstudie av läsförståelsearbete i Rwanda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Magdalena Hedenborg; [2020]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; Förförståelse; Inkludering; Läsförståelse; Rwanda;

  Sammanfattning : Abstract Hedenborg, Magdalena (2020). En fallstudie av läsförståelsearbete i Rwanda. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Litteraturläsning på högstadiet – hur då?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Miloloza; [2020]
  Nyckelord :litteraturläsning; litteraturundervisning; läsmotivation;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet är att undersöka hur elevernas engagemang i och tolkning av litteratur ser ut när de själva väljer litteratur jämfört med när hela klassen läser en gemensam roman. Fokus ligger på att undersöka skillnaden mellan individuellt vald och gemensam text och på vilka sätt litteraturläsning kan bidra till en ökad läslust bland högstadieelever. LÄS MER

 3. 3. Malmö Stadsteaters förnyelseprocess : en undersökning om vad som värderas i den moderna teatern utifrån Pierre Bourdieus teorier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Sellert Pehrsson; Ellen Strömbeck; [2019]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; Malmö Stadsteater; Modernisering; Mångfald; Personifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen Malmö Stadsteaters förnyelseprocess: en undersökning om vad som värderas i den moderna teatern utifrån Bourdieus teorier är författad av Sofia Sellert Pehrsson och Ellen Strömbeck i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Uppsatsen undersöker vad som värderas i den moderna teatern med utgångspunkt i Bourdieus teorier. LÄS MER

 4. 4. Improving movie recommendations through social media matching

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Roman Kuroptev; Anton Lagerlöf; [2019]
  Nyckelord :Twitter; Collaborative filtering; Recommender systems; LSI; Top k; Social-matching;

  Sammanfattning : Rekommendationssystem är idag väsentliga för att navigera den enorma mängd produkter tillgängliga via internet. Då social media i form av Twitter vid tidigare tillfällen använts för att generera filmrekommendationer har detta främst varit för att hantera cold-start, ett vanligt drabbande problem för collaborative-filtering. LÄS MER

 5. 5. En bok, en lärare och en klass - ett utvecklingsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Babic; [2019]
  Nyckelord :Litteraturdidaktiska frågor; Litteraturval; Skönlitteratur som kunskapskälla; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med mitt utvecklingsarbete är att undersöka hur lärare kan arbeta med mänskliga rättigheter och den egna identiteten med utgångspunkt från en roman. Undersökningens teoretiska utgångspunkter grundar sig utifrån de didaktiska frågorna, samt teorier gällande syftet med denna undersökning. LÄS MER