Sökning: "Roman Mannen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Roman Mannen.

 1. 1. Doloresvariationer : Queeranalytiska perspektiv på sexuella relationer med stora åldersskillnader inom svensk prosa

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Louise Almqvist; [2017]
  Nyckelord :Queer; Ålder; queeranalys; sexuella relationer; Larsson; Autisterna; Stridsberg; Darling River; Enquist; Liknelseboken; Thorvall; Älskare; pedofili; sexualbrott; reception; kritik; recensioner; mottagande; sexism;

  Sammanfattning : Tanken med uppsatsen är alltså att belysa kön och ålders betydelse för hur man skildrar och betraktar sexuella relationer. Jag har därför valt att analysera fyra skönlitterära verk, där kvinnan respektive mannen är den äldre parten i relationen, och den skildras ur kvinnan respektive mannens perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Fader är den som giftermålet utpekar – En förlegad presumtionsregel?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Lundin; [2016]
  Nyckelord :familjerätt; faderskap; faderskapspresumtionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om faderskapspresumtionen spelat ut sin roll och huruvida den är förenlig med barnets bästa. Faderskapspresumtionen är känd redan från den romerska rätten och innebär att när en gift kvinna får barn antas hennes make vara far till barnet. LÄS MER

 3. 3. ”Smutsiga män och goda kvinnor” : En genusstudie om Moa Martinsons män i Mia-serien

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Cecilia Rådén; [2013]
  Nyckelord :Moa Martinson; män; genus; litteratur; författare; mia-serien; Mia Stenman; Mor gifter sig; Kyrkbröllop; Kungens rosor;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till en undersökning av Moa Martinsons framställning av männen i serien om MiaStenman som kan öppna upp en ny tolkning. Genom ett genusperspektiv har jag tittat på strukturen i hur männens utseende och personlighet porträtteras och hur detta påverkar Mia. LÄS MER

 4. 4. Att hålla sig på sin plats - Makt och utanförskap i Kurt Salomonsons roman Mannen utanför

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Malin Lundqvist; [2011]
  Nyckelord :Salomonson; Engelstad; makt; utanförskap; klass; språk; arbetare; arbetarlitteratur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I min uppsats har jag studerat hur makt och utanförskap skildras i Kurt Salomonsons roman Mannen utanför, såväl språkligt som innehållsmässigt. Jag har först definierat maktbegreppet, utifrån de teorier som Fredrik Engelstad presenterar i boken Maktens uttrykk. LÄS MER

 5. 5. Att se bortom stenen : Mottots funktion i Tore Renbergs Mannen som elsket Yngve

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Anneli Persson; [2011]
  Nyckelord :Motto; Romananalys;

  Sammanfattning : En analys av hur användadet av motton i en roman, Tore Renbergs Mannen som elsket Yngve, påverkar och påverkas av romanens berättarnivåer, story och tematik.... LÄS MER