Sökning: "Roman"

Visar resultat 1 - 5 av 809 uppsatser innehållade ordet Roman.

 1. 1. Nattvardssyn i den svenska pingströrelsen. En undersökning av nattvardssyn i den svenska pingströrelsen över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sven Janson; [2019-06-27]
  Nyckelord :Lord s Supper; Pentecostal; Pentecostal Hermeneutic; Holy Spirit; Remembrance;

  Sammanfattning : This paper describes the tradition of the Lord’s Supper in the Swedish Pentecostal Movement.In order to make a comparison with the traditions in other major churches, it briefly describes the different ways of celebrating the Holy Communion in the Roman Catholic Church, the Orthodox Church, the Lutheran Church and the Baptist Church. LÄS MER

 2. 2. Den femte smaken - Om att översätta Laia Jufresas roman Umami med kärlek och gemenskap som verktyg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Akademin Valand

  Författare :Jonna Tinnervall; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vem hyllas i romerska laudationes riktade till kvinnor?

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina Wilke; [2019-06-26]
  Nyckelord :funeral eulogies; late republican period; upperclasswomen; power; influence; society; gendersystem; separation of public and private spheres; male and female qualities;

  Sammanfattning : In this thesis I will discuss questions concerning the possibilities for women to reach power and influence. My investigation is based on Roman funeral speeches laudationes and adressed to five women, Popilia, Julia, Cornelia, Turia and Murdia, during the late republican period. LÄS MER

 4. 4. Den mörka hymnen – på spaning efter ett tonfall - Om att översätta Juan Benets roman Volverás a Región

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Akademin Valand

  Författare :Ulf Eriksson; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. HUR ÖVERSÄTTER MAN EN KONSTPAUS? En komparativ och kvalitativ analys av kommateringen i Christian Ekvalls översättning av Ernest Hemingways roman The Old Man and the Sea.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2019-06-12]
  Nyckelord :Översättning; skiljetecken; Hemingway; litteratur;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur kommateringen i Hemingways The Old Man and the Sea har överförts till Christian Ekvalls svenska översättning Den Gamle och Havet. Genom att jämföra källtext med måltext har avvikande kommatering kategoriserats, diskuterats och analyserats i ett försök att identifiera mönster och tendenser i när och på vilket sätt översättaren verkar frångå källtextens kommatering i måltexten. LÄS MER