Sökning: "Roman"

Visar resultat 1 - 5 av 898 uppsatser innehållade ordet Roman.

 1. 1. The Site of an Unidentified Greek Settlement? New Surveys in Coda Volpe on Eastern Sicily

  Master-uppsats,

  Författare :Michael Bratell; [2020-06-30]
  Nyckelord :Archaeology; Archaic Age; Catania; Coda Volpe; Greek Colonization; Micro-archaeology; Periphery; Post-Colonial Theory; Sicily; Survey; Symaetus;

  Sammanfattning : This study examines Greek colonisation’s potential for archaeology in relation to Coda Volpe district on eastern Sicily where necropoleis indicate the existence of unidentified both Greek and Roman settlements. Recent initial surveys near the Simeto delta suggests the location of a periphery, without any previous systematic study, prospecting or geophysical survey. LÄS MER

 2. 2. NORMER VID NYÖVERSÄTTNING MELLAN NÄRLIGGANDE SPRÅK OCH KULTURER. En komparativ studie av Tove Ditlevsens roman Gift i svensk förstaöversättning och nyöversättning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nika Abiri; [2020-06-12]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Nyöversättning; the retranslation hypothesis; översättningsnormer; översättningsstrategier; översättningsvetenskap; översättning; kulturspecifika element; egennamn; Tove Ditlevsen; Ninni Holmqvist; Vanja Lantz; Gift;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts i syfte att pröva hypotesen om nyöversättningar på ett material som har översatts mellan lingvistiskt och kulturellt närliggande språk genom att undersöka likheter och skillnader i fråga om översättarnas hantering av kulturspecifika element i Vanja Lantz förstaöversättning och Ninni Holmqvists nyöversättning av Tove Ditlevsens roman Gift. Hypotesen prövas genom att undersöka vilka översättningsstrategier som har använts vid översättning av egennamn för att i sin tur kunna avgöra vilka normer som har format respektive översättning. LÄS MER

 3. 3. EN UNDERSÖKNING AV BEGREPPET ’READYMADE’-LITTERATUR – med huvudfokus på Enrique Vila-Matas roman Dublinesk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Andreas Samuelsson; [2020-06-11]
  Nyckelord :Enrique Vila-Matas; Readymade Literature; Marcel Duchamp; Readymade; ’reality hunger’;

  Sammanfattning : This essay examines the usage of the ‘readymade’-technique in the literature by the spanish author Enrique Vila-Matas. Specifically in his novel Dublinesk. LÄS MER

 4. 4. Kroatiska glagolitiska missalen från 1631 till 1927 i jämförelse med Missale Romanum. Språklig och musikalisk analys av inledningsprefationen och prefationsbönen för ordinarie söndagar, högtider och vardagar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ivan Kovačić; [2020-02-13]
  Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Kroatiska glagolitiska missalen; prefation; Croatian glagolitical missals; old church slavonic; preface;

  Sammanfattning : The thesis analyzes the text and the melodies in the preface of ordinary Sundays, holidays andweekdays in croatian glagolitic missals from 1631, 1706, 1741, 1893, 1914 and 1927 with thepurpose to examine if the translation and its melodies follow the melodies in the roman missal– Missale Romanum.To find an answer to the question the musical notes in Missale Romanum and the Croatianmissals are transcribed into numbers where each note has a numerical value so it can becompared easily by readers lacking the reading skills of Gregorian square notes. LÄS MER

 5. 5. Mosslikens liv och död Encounters i norra Europa under förromersk järnålder

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2020-01-21]
  Nyckelord :bog body; pre-roman; iron age; encounters; micro-archaeology; necropolitics; seriality; différance; corporality; actant model; cultural hybridity;

  Sammanfattning : Abstract The purpose is to examine 17 bog bodies in the north-west of Europe, from the perspective of encounters. All bog bodies are considered as deviants from the social consensus. LÄS MER