Sökning: "Romans"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet Romans.

 1. 1. The Human and the Creation in Relation to the Narrative of the Divine An Ecological Reading of the Letter to the Romans in Comparison with 4QInstruction

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Stina Tysk; [2021-01-28]
  Nyckelord :Romans; 4QInstruction; conceptual metaphors; figurative language; intertextuality; narratives; ecotheology; ecoethics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to elaborate on an ecological reading of Romans in comparison to 4QInstruction.In a literary analysis, recognizing figurative language, intertextuality and conceptual metaphor theory, the underlying framings of a Divine Narrative in Romans and 4QInstruction is uncovered. LÄS MER

 2. 2. Vestiges of Roman Cult Religion and Household Deities in the Northern Barbaricum: A study of statuettes and other anthropomorphic figures from Barbaricum, Britannia Superior and the Roman heartlands

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :David Stuart Parker; [2021]
  Nyckelord :Lares; penates; genius; anthropomorphic figures; household deities; domestic religion; cult worship; lararium; romanisation; hybridisation; animism; Romans; Roman cults; Roman Britain; Roman Iron Age; tribal societies; classical art.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This text serves as a fresh approach to the study of Roman influence on the Scandinavian region. This is achieved through the medium of various bronze statuettes, both from the Roman Empire itself as well as in the form of locally-produced anthropomorphic figures. LÄS MER

 3. 3. Spridningen av tamkatten i Sydskandinavien : Ett bidrag till undersökningen av romaniseringen av Sydskandinavien under äldre järnålder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Margit Bönnemark; [2020]
  Nyckelord :domestic cats; Romanization; Southern Scandinavia; dispersal of animals; the Early Iron Age; tamkatten; romanisering; Sydskandinavien; spridningen av djur; tidig järnålder;

  Sammanfattning : A number of phenomena, such as new ways of farming, new crops and new domestic animals, derived from the Roman Empire during the Roman Iron Age. In this study, an attempt is made at describing the dispersion of the domestic cat to and in Southern Scandinavia. LÄS MER

 4. 4. Jesus som offer : En tolkning av Paulus användning av offermetaforer i Rom 3, 12 och 15

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Eva Johannisson; [2020]
  Nyckelord :Konceptuell metaforteori; konceptuell blandteori; offerkult; Paulus; hilasterion; nådastol; friköpa; Rom 3:25;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bättre förstå på vilket sätt Paulus använder sig av begrepp från offerkulten som metaforer och hur vi kan anta att dessa uppfattades av människor under Paulus samtid. Genom att tillämpa konceptuell metaforteori på Paulus användning av offerspråk i Rom 12:1 och 15:16 där Paulus talar om etisk livsföring respektive sin egen mission och därefter konceptuell blandteori på texten i Rom 3:25 där Paulus talar om Jesus död, försöker jag visa på den retoriska funktion som Paulus offerspråk har när det kombineras med metaforer från de tre helt andra domäner/områden som Paulus använder sig av i Rom 3:25. LÄS MER

 5. 5. Les thèmes de l’amitié et de la solidarité dans La vie devant soi de Romain Gary (Émile Ajar) et Kiffe, kiffe demain de Faïza Guène

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Anna-Karin Widhagen; [2020]
  Nyckelord :Friendship; love; solidarity; Émile Ajar; Romain Gary; Faïza Guène; Amitié; amour; solidarité; Émile Ajar; Romain Gary; Faïza Guène;

  Sammanfattning : Dans ce mmoire, nous tudions comment les thmes de l?amiti et de la solidarit sont reprsents dans les romans La vie devant soi (1975) de Romain Gary (mile Ajar) et Kiffe, kiffe demain (2004) de Faza Gune. Dans la notion d?amiti, nous incluons galement l?amour qui existe entre les membres d'une famille. LÄS MER