Sökning: "Romina Caste"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Romina Caste.

  1. 1. Colorism bland latina-svenskar : En kvalitativ studie om inom-grupps diskriminering inom den latinamerikanska diasporan i Sverige

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Romina Caste; Jennifer Norgren Nordin; [2017]
    Nyckelord :Colorism; hudfärg; kvinnor; latinamerika; inom-grupps diskriminering;

    Sammanfattning : Denna C-uppsats i ämnet Sociologi studerar hur kvinnor med latinamerikanska rötter upplever fenomenet Colorism inom den latinamerikanska diasporan och dess möjliga effekter. Effekter som berör både deras egna självbild men också hur de ser och uppfattar andra. LÄS MER