Sökning: "Ronja Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ronja Andersson.

 1. 1. Transpersoners upplevelse av bemötandet från hälso- och sjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Andersson; Ronja Fossengen Hult; [2020]
  Nyckelord :transperson; bemötande; upplevelse; hälso- och sjukvård; kunskapsbrist;

  Sammanfattning : I alla år har det funnits personer som överskrider det heteronormativa förhållningssätt som råder i dagens samhälle. Litteraturöversikten riktar sig in på transpersoner då de aldrig fått lika mycket plats i samhället som resterande befolkning. LÄS MER

 2. 2. Three approaches to reduce Swedish beef consumption - Effects on greenhouse gas emissions and consumer health

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ronja Andersson; Simon Lundin; [2016-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study estimated and compared the effect of three mitigation approaches on greenhouse gas emissions from Swedish beef consumption. In addition, we looked at the effect on the compliance with the recommended intake of red and processed meat. LÄS MER

 3. 3. “De pratar aldrig om det” - att göra det osynliga synligt : En möjlighet att synliggöra lärandet och kunskapen kring psykisk hälsa och ohälsa i gymnasieskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Beatrice Andersson; Ramiza Sinani; Ronja Danielsson; [2016]
  Nyckelord :Mental health; mental illness; learning; knowledge; student health; pedagogy; Psykisk hälsa; psykisk ohälsa; lärande; kunskap; elevhälsa; pedagogik;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar och att de mår sämre idag på grund av all stress och krav som ställs på dem i skolan. Den befintliga forskningen berör ungdomars mående men vilka kunskaper som förekommer hos ungdomarna om psykisk hälsa och ohälsa är begränsat. LÄS MER

 4. 4. Influence of Colour of Cement, Ceramic Thickness and Try-in pastes on the Colour of Ceramic Restorations. Mapping of the Literature

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Ronja Andersson; Hero Amiri; [2016]
  Nyckelord :Colour; Cement; Ceramic; Thickness; Try-in pastes; Restorations;

  Sammanfattning : Today it is possible to create veneers that are aesthetically and functionally satisfying, but there are some factors that may compromise the aesthetic results.  The aim of this study was to investigate influence of cement shades and ceramic thickness on the colour of ceramic veneers, but also to study how well try-in pastes match with their corresponding cements. LÄS MER

 5. 5. Barapapapa – I’m not leaving it : En fallstudie om hur Mc Donalds genom internal marketing motiverar till långvarigt medarbetarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ronja Andersson; Gabriella Belokozovska; Frida Hultin Johansson; [2016]
  Nyckelord :Internal marketing; hållbart medarbetarskap;

  Sammanfattning : I serviceföretag är personalens prestation viktigast då den liknas med tjänsten som levereras. Därmed kan organisationen bara bli så bra som medarbetarna tillåter, vilket gör det betydelsefullt med anställda som vill och kan utföra sitt arbete. LÄS MER