Sökning: "Ronja Brewitz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ronja Brewitz.

  1. 1. Fysioterapeuters hälsofrämjande insatser inom elevhälsan : En kvalitativ intervjustudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Ronja Brewitz; Lisa Åkerlund; [2021]
    Nyckelord :Elevhälsan; fysioterapeuter; hållbarhet; hälsofrämjande; skolan;

    Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: Sveriges skolor ska kontinuerligt arbeta med elevhälsan och det finns lagar som kräver att ett elevhälsoteam ska innefatta olika professioner. Fysioterapeuter är en profession som ej anses självklar inom elevhälsan i Sverige. LÄS MER