Sökning: "Ronja Carlsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ronja Carlsson.

 1. 1. Ungdomars upplevelse av tillgänglighet till idrott i idrottssvaga områden : En kvalitativ studie om ungdomars idrottsdeltagande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :John Carlsson; Ronja Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :gender; inclusive sports participation; socioeconomic status; sporting capital; genus; idrottskapital; inkluderande idrott; socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Swedish sports clubs are becoming more concerned with how to attract young people to participate in organized sports. Young people with low socio-economic status and individuals with ethnic background are especially in mind as it has become clear that these individuals are excluded in the various activities of sports clubs. LÄS MER

 2. 2. Harry Potter och fången från Azkaban : – en komparativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ronja Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Harry Potter; Hermione Granger; Ron Weasley; narrativanalys; komparativ analys; filmanalys; adaption; komparation; karaktärer;

  Sammanfattning : Harry Potter-serien har kommit att bli en väldigt populär serie både hos barn och vuxna över hela världen. I både böckernas originalform och de adapterade filmerna har människor förälskat sig i berättelserna om Harry Potter och hans magiska värld. LÄS MER

 3. 3. Får elever inflytande i skolan? : En litteraturstudie om elevinflytande i svensk grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ronja Carlsson; Sandra Dauksz; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rättens ansvar vid precisionen av anklagelsen - En komparativ studie av svensk och amerikansk rätt i ljuset av EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ronja Carlsson; [2010]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rätten för en tilltalade att få information om de anklagelser som riktas mot honom eller henne är grundläggande för en rättvis rättegång. Trots detta kan dess efterlevnad i svensk rätt starkt ifrågasättas. Denna uppsats avser att behandla rättens ansvar vid precisionen av just anklagelsen. LÄS MER