Sökning: "Ronja Kim Pedersen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ronja Kim Pedersen.

  1. 1. "Konst" : En samling texter från 2016 2017

    Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

    Författare :Ronja Kim Pedersen; [2017]
    Nyckelord :konst; ur funktion; psykisk ohälsa; trauma; masteressä; Ronja Kim Pedersen;

    Sammanfattning : en Essä om att göra konst trots utbrändhet psykiskohälsa och hur en överlever sin deptrition genom konst, texten är självbiografisk och nämner både minnen och beskrivningar om olika konstvärk och hur dekommit till .... LÄS MER