Sökning: "Ronja Rieman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ronja Rieman.

  1. 1. ”Man skulle ju aldrig lägga upp en ful bild på sig själv liksom.” En kvalitativ studie om unga kvinnors uppfattningar om och erfarenheter av utseendefokus på Instagram – med inriktning på deras självbild

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Ronja Rieman; [2014-08-22]
    Nyckelord :unga kvinnor; utseendefokus; självbild; välbefinnande; ideal; skönhet; identitet; självpresentation; sociala medier; instagram; stress;

    Sammanfattning : Titel: ”Man skulle ju aldrig lägga upp en ful bild på sig själv liksom”.Författare: Ronja RiemanKurs: C-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Vårtermin 2014Handledare: Malin SveningssonAntal ord: 23.553 ord inklusive bilagor(19. LÄS MER