Sökning: "Ronja Ringvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ronja Ringvall.

  1. 1. Obstruktiv sömnapné och livskvalité bland kvinnor och män : En deskripitiv enkätstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :John Svartson; Ronja Ringvall; [2017]
    Nyckelord :obstructive sleep apnea; quality of life; mental health; obstruktiv sömnapné; livskvalité; psykisk hälsa;

    Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné en är sjukdom som innebär att man under nattsömnen drabbas av perioder då andningen upphör helt. För den drabbade kan detta leda till konsekvenser för den somatiska hälsan såväl som den psykiska. Tidigare forskning har även kunnat påvisa påverkan på patienternas livskvalité. LÄS MER