Sökning: "Ronja Sundberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ronja Sundberg.

 1. 1. Sådan förälder sådant barn? : En kvantitativ studie om hur föräldrars utbildningsnivå påverkar akademisk self-efficacy bland universitetsstudenter på avancerad nivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ronja Sköld; Anna Sundberg; Simon Weidenberg; [2018]
  Nyckelord :Education; self-efficacy; parental influence; academic performance; advanced level students; Utbildning; self-efficacy; föräldrapåverkan; akademisk prestation; magisterstudenter; masterstudenter;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to examine how the academic confidence among first year and second year master students were affected by the students’ parents educational level. 47 students on advanced level completed a questionnaire examining self-efficacy (SE), a concept that Albert Bandura (1997) defined as the level of confidence individuals have in their ability to execute courses of action or attain specific performance results. LÄS MER

 2. 2. Att våga hoppas : Maskrosbarns tankar om hur de övervunnit motgångarna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Sundberg; Frida Norberg; Ronja Forslund; [2015]
  Nyckelord :Invulnerable children; Maskrosbarn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. SATSA FRISKT FOR LIFE : En komparativ studie om kundens köpbeteende inom träningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Erica Sundberg; Ronja Bysell; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER