Sökning: "Ronneback"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Ronneback.

  1. 1. Skillnader i företags hållbarhetsstyrning

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Alexandra Ronneback; Mikaela Andersson; [2018]
    Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrapportering.;

    Sammanfattning : Titel: Skillnader i företags hållbarhetsstyrning Författare: Alexandra Ronneback och Mikaela Andersson Program: Ekonomprogrammet inriktning redovisning och ekonomistyrning Handledare: Thomas Karlsson Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar   Inledning: Intresset för hållbarhet har i Sverige ökat markant i omfattning och betydelse de senaste decennierna. Idag är hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrapportering viktiga aspekter i företags verksamhetsstyrning. LÄS MER