Sökning: "Ronnie Westling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ronnie Westling.

 1. 1. Den skönlitterära högläsningen i mellanstadiet : En aktuell undervisningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ronnie Westling; [2020]
  Nyckelord :Högläsning – Skönlitteratur – mellanstadiet – digitala verktyg – val av skönlitteratur.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur den skönlitterära högläsningen praktiserasi mellanstadiet enligt verksamma lärare. Studien arbetar efter frågeställningarna: “ Vad ärlärares inställning till den skönlitterära högläsningen?” , “ Vilka texter och verk föredrar lärareom de högläser för sina elever och varför ? ” samt “ Hur uppfattas möjligheterna att användadigitala verktyg vid högläsning av lärare? ” För att besvara frågorna utfördessemistrukturerade intervjuer med fyra verksamma lärare. LÄS MER

 2. 2. Medeltiden och de svenska läromedlen : En studie om historiebruk från 1910 - talet till 2010.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ronnie Westling; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk - historiografi - läromedel - medeltiden;

  Sammanfattning : I detta specialarbete har jag undersökt tre historiska läromedel och hur de framställer epoken medeltiden. De tre läromedlen trycktes med mer än 50 års mellanrum. De är från 1911, 1955 och 2012. Syftet med denna studie var att undersöka om det akademiska historiebruket kunde avläsas i läromedlen. LÄS MER