Sökning: "Ronny Li"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ronny Li.

 1. 1. "Sport är männens värld" : En kvantitativ studie om genusrepresentation bland Hallandspostens sportsidor under april och oktober 2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Maria Narevik; Martin Laanemets; [2016]
  Nyckelord :gender; Hallandsposten; framing; agenda theory; sports; genus; Hallandsposten; framing; dagordningsteorin; sport;

  Sammanfattning : Title: "Sport is the men's world" - a quantitative content analysts about the gender representation in Hallandsposten's sport pages during april and october 2014.Authors: Martin Laanemets & Maria NarevikTutor: Ronny SeverinssonExaminer: Ebba SundinSemester: Spring 2016Number of words: 13 249Aim: This study aims to examine how the local newspaper Hallandsposten in Sweden portrays male and female ahtletes in the sport pages during april and october 2014. LÄS MER

 2. 2. An Occupational Health and Safety Conversation : The Swedish and New Zealand Perspective

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ronny Tedestedt; [2014]
  Nyckelord :Occupational Health and Safety; Work Environment; Comparative Study; Sweden; New Zealand;

  Sammanfattning : ABSTRACTThere has been a change in the nature of work over recent decades with an increase in the use of non-standard forms of work. Non-standard work includes for example the use of contractors and sub-contractors. These forms of employment lead to a greater vulnerability of the workforce. LÄS MER