Sökning: "Ronya Bermal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ronya Bermal.

  1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck : En diskursanalys om hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs i svenska morgon- och kvällstidningar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

    Författare :fatma syala; Ronya Bermal; [2018]
    Nyckelord :Diskursanalys; Media; Hedersrelaterat våld- och förtryck;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs i svensk media. År 2002 hedersmördades den unga kvinnan Fadime – ett fall som ådrog sig stor uppmärksamhet i svenska dags- och kvällstidningar. LÄS MER