Sökning: "Room of action"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade orden Room of action.

 1. 1. Normer och lärande. : En studie av dynamiken mellan normer och medarbetares lärande på arbetsplatsen.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Lindqvist Wenwen; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase understanding of the relationship between norms and employee learning in the workplace. The study is aimed at employees' work experiences from different perspectives, such as collaboration, communication, organization of work, and room for action, and thereby highlights the dynamics between norms and employee learning in the workplace. LÄS MER

 2. 2. En analys av socialsekreterares insatser och bedömningsprocesser för klienter med beroendeproblematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Engla Lindahl; Cecilia Andersson; [2024]
  Nyckelord :social work; street level bureaucrats; social worker; isomorphism; organizational theory; action theory; leadership; discretion; cooperation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of conducting our qualitative interview study was to create an understanding of the social worker's room for action during investigation, assessment, and interventions in addiction treatment. We chose to compare addiction treatment in two municipalities to highlight similarities and differences in the social secretary's work with assessment, investigation, and interventions. LÄS MER

 3. 3. BARNPERSPEKTIV VID ÄRENDEHANDLÄGGNING INOM EKONOMISKT BISTÅND

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Paniz Simkani; Kinana Salameh; Irem Aytekin; [2024]
  Nyckelord :Socialsekreterare; ekonomiskt bistånd; barnperspektiv; maktteori; handlingsutrymme; barns deltagande.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the child perspective is considered, interpreted and applied in the investigation process within financial aid. Using the qualitative method as a tool, the investigation has been carried out in the form of semi-structured interviews with six financial assistance officers in order to answer the purpose of the study. LÄS MER

 4. 4. Vem ser de gravida med psykisk ohälsa? : Socialsekreterares arbete med preventiva insatser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hanna Sjöberg; Tomasine Zinnert; [2024]
  Nyckelord :mental illness; social service; pregnancy; preventive social work; relationship based practice; psykisk ohälsa; socialtjänst; graviditet; preventivt socialt arbete; relationsbaserat arbete.;

  Sammanfattning : Mental illness among parents may lead to negative consequences for the unborn child and its future. Pregnant women who experience mental illness are not typically one of Sweden's social service's focus groups, although voluntary preventive social work is an exception. LÄS MER

 5. 5. ADHD-diagnos: handlingsutrymme, attityder och en social konstruktion - En djupgående kvalitativ studie om skolpersonals syn på ADHD-diagnosen och kopplade stödinsatser.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cajsa Lindroth Falk; Blendona Ukehajdaraj; [2024]
  Nyckelord :ADHD; diagnosis; discourses; school; knowledge; power; stigma; social construction; efforts; gender; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to analyze how school staff perceive children diagnosed with ADHD, along with the associated support measures and autonomy. Utilizing a qualitative approach with semi-structured interviews presented in vignette form, five individuals from three different schools in the Malmö and Lund areas were interviewed. LÄS MER