Sökning: "Roosa Virtanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roosa Virtanen.

  1. 1. Hur och varför använder Malmö FF och deras supportrar Twitter?

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Louise Eklund; Roosa Virtanen; [2019]
    Nyckelord :football or soccer; Twitter; social media; Malmö FF; self-presentation; supporters; conflict; consensus;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet är att förstå vad för typ av innehåll som publiceras på Malmö FF:s officiella Twitter-konto och hur klimatet kring kontot kan beskrivas.Frågeställningar: 1. Varför använder Malmö FF och supportrarna Twitter?2. Vad kommunicerar Malmö FF ut via sitt Twitter-konto och hur kan innehållet kategoriseras och beskrivas?3. LÄS MER