Sökning: "Root Canal Therapy"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Root Canal Therapy.

 1. 1. Vital root resection in maxillary molars teeth with furcation involvement – interim report of a randomized clinical trial

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Fahed AlMutairi; [2018]
  Nyckelord :vital root resection; Maxilla; mineral trioxide aggregate; Humans; Furcation Defects therapy; Dental Pulp Capping; Partial pulpotomy; Periodontal Diseases surgery; Root canal treatment; Molar surgery;

  Sammanfattning : Aim: To evaluate the outcome of vital root resection in comparison to root resection with root canal treatment by performing a randomized clinical trial. The hypothesis was that vital root resection has no difference in success compared to root resection with root canal treatment. LÄS MER

 2. 2. Measurement and Comparison of Volumetric Shrinkage of Various Sealers Registered by a Video Imaging Technique Device

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Hossein Sobhani; Shahab Rezai; [2016]
  Nyckelord :Sealer; AcuVol;

  Sammanfattning : Obturation ability of root canal treatment materials are one of the factors that affect the prognosis of root canal treatment with essence of complete closure of the root canal. Cold lateral condensation is one of the most common techniques used for endodontic therapy which sealer acts as sealing and bonding agent between dentin and gutta-percha. LÄS MER

 3. 3. Direct Pulp Capping, Partial Pulpotomy and Root Canal Treatment in Young Permanent Teeth with Pulp Exposure due to Caries - A systematic review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Håvard Heimdal; Oliver Josefsson; [2014]
  Nyckelord :Adolescent; Child; Dental Caries; Dental Pulp Capping; Dental Pulp Exposure; Root Canal Therapy;

  Sammanfattning : Syfte: Denna systematiska litteraturstudie ämnade utvärdera den tillgängliga evidensen gällande direkta pulpaöverkappningar, partiella pulpotomier och rotfyllningar utförda på unga permanenta tänder med vitala pulpor, där en pulpaexponering uppstått till följd av karies. För att avgöra om och i så fall när dessa pulpaöverkappningsterapier kan vara mer gynnsamma än en rotfyllning för att bibehålla eller uppnå symptomfrihet och normala periapikala förhållanden, genomfördes en systematisk granskning av litteraturen. LÄS MER

 4. 4. Direct Pulp Capping, Partial Pulpotomy and Root Canal Treatment in Young Permanent Teeth with Pulp Exposure due to Caries - A systematic review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Håvard Heimdal; Oliver Josefsson; [2014]
  Nyckelord :Adolescent; Child; Dental Caries; Dental Pulp Capping; Dental Pulp Exposure; Root Canal Therapy.;

  Sammanfattning : Swedish abstract Syfte Denna systematiska litteraturstudie ämnade utvärdera den tillgängliga evidensen gällande direkta pulpaöverkappningar, partiella pulpotomier och rotfyllningar utförda på unga permanenta tänder med vitala pulpor, där en pulpaexponering uppstått till följd av karies. För att avgöra om och i så fall när dessa pulpaöverkappningsterapier kan vara mer gynnsamma än en rotfyllning för att bibehålla eller uppnå symptomfrihet och normala periapikala förhållanden, genomfördes en systematisk granskning av litteraturen. LÄS MER