Sökning: "Ros-Mari Andréasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ros-Mari Andréasson.

  1. 1. Att bygga och bo i ett flerbostadshus av KL-trä med Valla Berså som referensobjekt

    M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Ros-Mari Andréasson; [2018]
    Nyckelord :KL-trä; CLT; korslimmat trä; massivträ; miljövänligt; flerbostadshus; ljudmiljö; brandsäkerhet; boendeklimat;

    Sammanfattning : I denna studie utreds KL-trä, korslimmat trä, ur byggnadsteknisk synvinkel samt ur ett boendeperspektiv, där Valla Berså som är Linköpings första flerbostadshus byggt med en stomme av KL-trä fick agera referensobjekt. Byggnationen av flerbostadshus i trä ökar i stadig takt. LÄS MER