Sökning: "Rosa Bandet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Rosa Bandet.

 1. 1. ICA är Rosa! : En studie av ICA:s reklamfilmer för Rosa Bandet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Eric Cagenius; [2019]
  Nyckelord :ICA; Rosa Bandet; Cancerfonden; semiotik; retorik; appellformer; argumentation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ICA i sina reklamfilmer för Rosa Bandet-kampanjen de årligen genomför i samarbete med Cancerfonden framställer sig själva och vilken retorik som används för att övertala mottagaren. Genom att genomföra en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av en kombinerad semiotisk och retorisk metod kommer dessa frågeställningar kunna besvaras. LÄS MER

 2. 2. Att inte låta det bästa bli det möjligas fiende - Om demokratins förutsättningar i ljuset av en krismedveten och reaktiv politik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emil Duhlin; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; politik; kris; reaktivitet; krismedvetenhet; teknokratisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens ambition är att bidra med ökad förståelse kring en demokratisk problematik, i ljuset av hur ekonomiska och ideologiska utvecklingar framkallat en allt mer reaktiv, krismedveten och teknokratisk hållning inom politiken. Sett till en teoretisk kartläggning av dessa tendenser av bl.a. LÄS MER

 3. 3. Existentiella upplevelser hos kvinnor som överlevt bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Camilla Lif; Susanne Tetlie; [2015]
  Nyckelord :Breast cancer; Survivor; Existential; Experience; Life-world; Bröstcancer; Överlevare; Existentiell; Upplevelse; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler kvinnor överlever bröstcancer vilket är ett resultat av förbättrade metoder för diagnostik, allmän mammografi samt mer effektiva behandlingsmetoder. Gruppen bröstcanceröverlevare har synliggjorts mycket tack vare kampanjen kring Rosa Bandet. LÄS MER

 4. 4. How Pink will make you think : En kvalitativ mottagarstudie av Rosa Bandet-kampanjen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jesper Törnlund; Tobias Bokström; [2015]
  Nyckelord :Rosa Bandet; Stuart Hall; kampanj; inkodning; avkodning;

  Sammanfattning : SyfteDenna studie syftar till att undersöka privatpersoners uppfattningar om Rosa Bandet-kampanjen. Den underliggande teorin i studien är Stuart Halls encoding/decoding-modell. De metoder som använts för undersökningen är fokusgrupper kombinerat med en kampanjanalys med utgångspunkt i Lars Palms synsätt om budskapsstrategier. LÄS MER

 5. 5. Social marketing : vad utmärker en framgångsrik social marketing kampanj?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Anja Kos; Emelie Östlund; [2013]
  Nyckelord :Kampanj; Mustaschkampen; Social marknadsföring; Massmarknadsföring; Rosa Bandet-kampanjen; välgörenhetskampanj;

  Sammanfattning : Social Marketing kampanjer syftar till att genomföra en beteendeförändring hos allmänheten genom användning av olika typer av informationskampanjer.Syftet med denna studie är att ta fram en modell med hjälp av en sammanställd litteraturgenomgång inom social marketing och genom denna sammanställning se vad som utmärker en framgångsrik och en mindre framgångsrik social marketing kampanj. LÄS MER