Sökning: "Rosa Edberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rosa Edberg.

  1. 1. Rosa är en tjejfärg! : En intervjustudie om barns perspektiv på könsmönster

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Nathalie Aronsson; Rebecka Edberg; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER