Sökning: "Rose-Marie Forsell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rose-Marie Forsell.

 1. 1. "Bolagens magt är i sanning förfärlig" : En analys av bolagskriternas ideologiska föreställningar i den offentliga debatten om Norrlandsfrågan 1901-1910.

  L2-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

  Författare :Rose-Marie Forsell Braf; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Polyfoni, konflikter och ämnesparadigm i två kurs-/ämnesplaner i svenska för gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

  Författare :Rose-Marie Forsell Braf; [2011]
  Nyckelord :styrdokument; ämnesplan; polyfoni;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lärares erfarenheter av standardalgoritmer och skriftliga huvudräkningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Sandra Andersson; Rose-Marie Forsell; [2011]
  Nyckelord :Matematikdidaktik; beräkningsmetoder; standardalgoritmer; skriftliga huvudräkningsmetoder;

  Sammanfattning : En kvalitativ empirisk studie genomfördes för att belysa lärares erfarenheter av att använda standardalgoritmer och skriftliga huvudräkningsmetoder, i förhållande till elevers tekniska räknefärdigheter och matematiska kunskaper. I studien används semistrukturerade intervjuer för datainsamling och sammanlagt intervjuades sex lärare från mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. LÄS MER