Sökning: "Rose-Marie Nashed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rose-Marie Nashed.

 1. 1. Electric roads as future road transport : A study of Electric Road System (ERS) to facilitate sustainable road transport for passenger cars

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Rose-Marie Nashed; [2019]
  Nyckelord :Electric roads; ERS; road transport; conductive; charge; sustainability; infrastructure; passenger cars; social investment; CBA; electric vehicles; environment; automotive industry; implementation; decision-making;

  Sammanfattning : Sweden is a geographically large and sparsely populated country, with a need for road transport for individuals as well as for logistics. Domestic road transport largely contributes to air pollutions, where passenger cars account for the largest share. LÄS MER

 2. 2. Incitament för solenergi i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Nashed Rose-Marie; Olin Matilda; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har intresset för förnyelsebara energikällor ökat och den installerade effekten solcellsenergi väntas öka drastiskt i Sverige under de kommande åren (Bränström, 2014). Ännu är den förnyelsebara energin en relativt liten del av energiproduktionen och för att nå EU:s direktiv måste energin från förnyelsebara källor öka med drygt 25 procent fram till år 2020 (Jordbruksverket, 2014). LÄS MER