Sökning: "Rose-marie Qwick SchÖnherr"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rose-marie Qwick SchÖnherr.

 1. 1. ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING. EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :ROSE-MARIE QWICK SCHÖNHERR; [2009]
  Nyckelord :Tobaksprevention; rökavvänjning; TCM; TPB; akupunktur; öronakupunktur; kvinnor; sjuksköterska; teorier; Tobacco prevention; smoking cessation; acupuncture; Ear acupuncture; women; nurse; theories;

  Sammanfattning : Schönherr Qwick, R-M Öronakupunktur. Upplevelser och känslor av öronakupunktur isamband med rökavvänjning. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng, D-nivå.Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. LÄS MER

 2. 2. Artros och fetma

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Susanne Petersén; Rose-Marie Qwick Schönherr; [2006]
  Nyckelord :care; nursing; obesity; osteoarthritis; prevention; weight loss; Artros; fetma; omvårdnad; prevention; sjuksköterska; viktminskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur fetma/övervikt påverkar lederna och utvecklingav artros och hur sjuksköterskan kan informera, undervisa i förebyggande syfte. Metoden ären litteraturstudie. Tolv vetenskapliga artiklar granskades enl. Polit et al (2001) kriterier förvetenskaplighet. LÄS MER