Sökning: "Rosemary Jackson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rosemary Jackson.

 1. 1. El efecto de incertidumbre en ”Olingiris”, ”La culpa es de los tlaxcaltecas” y ”El árbol”: Un estudio comparativo de tres relatos breves hispanoamericanos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Brigitta Kontros; [2019-02-11]
  Nyckelord :spanska; Samanta Schweblin; María Luisa Bombal; Elena Garro; Fantastic literature; Theory of reception; Latin America;

  Sammanfattning : The objective of this paper is to analyze why and how some texts leave us with a feeling of uncertainty, here called "the effect of uncertainty". The analysis is based on a comparison of "Olingiris" by Samanta Schweblin. "La culpa es de los tlaxcaltecas" by Elena Garro and finally "El árbol" by María Luisa Bombal. LÄS MER

 2. 2. En gränsöverskridande historia. En analys av det fantastiska i Maria Gripes roman Agnes Cecilia - en sällsam historia.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Hanna Borglid; [2013]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Maria Gripe; Agnes Cecilia - en sällsam historia; Tzvetan Todorov; The Fantastic; Fantastik; Rosemary Jackson; Barnlitteratur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida Maria Gripes roman Agnes Cecilia – en sällsam historia (1981) kan sägas tillhöra den fantastiska litteraturen. Analysen utgår från Tzvetan Todorovs teori om den fantastiska genren som den presenteras i hans studie The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre, publicerad 1970. LÄS MER