Sökning: "Rosenlund"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Rosenlund.

 1. 1. Prevention of recidivism and relapse of addiction after LVM : A qualitative study of the treatment work at the Swedish National Board of Institutional Care.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Felicia Rosenlund; [2022]
  Nyckelord :Desistance; compulsory care; crime; addiction; the National board of Institutional Care;

  Sammanfattning : Drug abuse often correlates with a criminal career. Compulsory care of addicts aims to motivate the individual to come to terms with their addiction. However, crime can be part of the lifestyle that the addict gets involved in. LÄS MER

 2. 2. E-commerce or physical store : Factors and characteristics affecting consumer behavior during a pandemic crisis

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anna Rosenlund; Anna-Linnéa Berg; [2022]
  Nyckelord :Pandemic crisis; Covid-19; Consumer Behavior; E-commerce; Physical store; Economic characteristics; Psychological characteristics; Environmental characteristics; Demographic factors;

  Sammanfattning : In the year 2020, COVID-19 was a worldwide phenomenon. Changes in personal behavior and consumer behavior resulted from the new restrictions. Because of COVID-19, many consumers purchase groceries online rather than in physical stores. LÄS MER

 3. 3. "...jag tror inte vi förstår varann." : Patienters och sjuksköterskors erfarenheter av tvärkulturella möten inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Rosenlund; Erika Larsson; [2021]
  Nyckelord :cross-cultural nursing; cultural competence; experiences; forensic psychiatry; erfarenheter; kulturkompetens; rättspsykiatri; tvärkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare forskning framkommer komplexiteten i tvärkulturell vård. Felbedömningar sker kopplat till kulturella uttryck. Ökad kulturkompetens hos vårdaren kan bidra till mer jämlik vård. Kulturkompetens är en ständigt pågående process men måste användas med en ödmjuk inställning till det egna kunnandet. LÄS MER

 4. 4. Besökslistan i Cosmic : En undersökning på uppdrag av Bra Liv Rosenlund vårdcentral i Jönköping

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Jenny Johansson; Josefine Nordquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Den önskvärda förskolan" : En kvalitativ studie om vårdnadshavares förväntningar på förskolans verksamhet för barns utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Rosenlund; Louise Bergström Gröndin; [2021]
  Nyckelord :Child development; Guardian s expectations; Preschool; Democratic values; Disciplining values; Knowledge values; Care ethical values; Preschool assignments; Social development; Identity development; Academic development; Barns utveckling; Vårdnadshavares förväntningar; Förskola; Demokratiska värden; Disciplinerande värden; Kunskapande värden; Omsorgsetiska värden; Förskolans uppdrag; Social utveckling; Identitetsutveckling; Akademisk utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om vårdnadshavarnas perspektiv på förskolans roll för barns möjligheter till utveckling. Utifrån syftet är det två forskningsfrågor som är centrala i studien: Vilka värden framkommer i vårdnadshavarnas uttryckta förväntningar om vad förskolan ska bidra till i barns utveckling? Samt vilka förväntningar har vårdnadshavarna på hur förskolan ska bidra till barns utveckling? Som övergripande teoretiskt perspektiv används socialkonstruktionismen. LÄS MER