Sökning: "Rosersbergs Industriområde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rosersbergs Industriområde.

  1. 1. Investering i Logistikfastigheter

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Jacob Ibrahim; Andreas Karlsson; [2014]
    Nyckelord :Logistics node; Growth node; Kilenkrysset; Real Estate Investment; Industrial park of Rosersberg; Investment Strategy; Fastighetsinvestering; Rosersbergs Industriområde; Investeringsstrategi;

    Sammanfattning : Denna uppsats kretsar kring beslutsfattande och metodik vid fastighetsinvesteringar i potentiella tillväxtnoder. Då fastighetssektorn är så omfattande har vi valt att avgränsa oss till en speciell typ av fastigheter, närmare bestämt logistikfastigheter. LÄS MER