Sökning: "Rosmarie Sundström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rosmarie Sundström.

  1. 1. Andelsjordbruk jämfört med Community supported agriculture, CSA i Europa och USA

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Rosmarie Sundström; [2019]
    Nyckelord :andelsjordbruk; community supported agriculture; CSA; definition; resursmobilisering; modell; grupp; möjlighetsstruktur; rekryteringsnätverk;

    Sammanfattning : I Sverige har det på senare år startats allt fler andelsjordbruk som är en del av den internationella rörelsen för Community supported agriculture, CSA. Samtidigt har intresset för att köpa mat direkt från bonden ökat, mycket på grund av alla nya REKO-ringar runt om i landet. LÄS MER