Sökning: "Rosta"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Rosta.

 1. 1. Rosta sönder eller torka ut Praktisk konservering och bevarande av komposita föremål av järn och trä - en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Lagerberg; [2019-10-01]
  Nyckelord :Composites; iron wood; archaeological conservation; waterlogged;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:19.... LÄS MER

 2. 2. Turistnäringens anpassning till vattenbristen på Öland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Karolina Hansson Rosta; [2019]
  Nyckelord :Turism; Vattenbrist; Vattenförvaltning; Öland;

  Sammanfattning : Vatten är en begränsad resurs och tillgången påverkas av klimatförändringar och ökad vattenanvändning. Tidvis råder vattenbrist i Sverige och under åren från 2016 har situationen varit ansträngd i delar av landet. Turistnäringen är beroende av vatten och påverkar tillgången. LÄS MER

 3. 3. Landskapets lekvärden : Harald Aronssons park då, nu och i framtiden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Jonsén-Skanebo; [2019]
  Nyckelord :leklandskap; lek; Rosta; Harald Aronssons park; Örebro;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn utövar någon form av fysisk rörelse minst 60 minuter per dag. Fysisk inaktivitet är ett växande samhällsproblem, barn rör på sig allt mindre i vardagen och aktivitetsnivåerna tenderar att ytterligare försämras under helgerna. LÄS MER

 4. 4. Smarta kontrakt på blockkedjan, framtiden för ett svenskt e-röstningssystem?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Max Nerman; Ejnar Sörensen; [2018]
  Nyckelord :E-röstning; E-röstningssystem; Blockkedja; Ethereum; Svenska val; Design Science; Kryptovalutor;

  Sammanfattning : E-tjänster används oftare i Sverige och studier visar att en majoritet av befolkningen vill ha möjlighet att rösta i val via internet. Grannländer som Norge och andra europeiska länder har antingen testat eller implementerat ett e-röstningssystem för demokratiska val, men många av har fått utstå stor kritik eller har lagts ner, som e-röstningsprojektet i Norge. LÄS MER

 5. 5. Skolgården : ur barnens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sebastian Klein; [2018]
  Nyckelord :Skolgården; Barnens perspektiv;

  Sammanfattning : I min studie har jag att undersökt barnets perspektiv av sin skolgård. Det är viktigt att ta vara på barnens upplevelser och deras perspektiv samt att lyssna på vad de har att säga. Jag vill ta reda på deras upplevelser med hjälp av olika områden och kategorier som finns på skolgården. LÄS MER