Sökning: "Rotationsregler"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Rotationsregler.

 1. 1. Revisorer och informationskvalitet : Hur revisorer bedömer och utvecklar kvalitet i ekonomiska rapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Leinonen; Anna Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Accounting; auditing; information quality; rotation rules; Redovisning; revision; informationskvalitet; rotationsregler;

  Sammanfattning : Ur ett samhällsperspektiv är revision en viktig funktion där syftet är att kvalitetssäkra ekonomisk information samt skapa trygghet gentemot allmänheten. Digitaliseringens framväxt har skapat goda förutsättningar för att få fram relevant information där ett samspel mellan parterna är avgörande i säkerställandet. LÄS MER

 2. 2. Revisorsrotation : Rotationsreglernas påverkan på revisorns oberoende, revisionskvalitet samt revisorns legitimitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefin Andersson; Sandra Lidholm; [2019]
  Nyckelord :Auditor; Auditor independence; auditing quality; audit firm rotation; legitimacy for auditors; ethics code.; Revisor; Revisorns oberoende; Revisionskvalitet; Rotationsregler; Revisorns legitimitet; Etikkod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar både för- och nackdelar med rotationsregler för revisorer. Vissa menar att revisorns oberoende och revisionskvaliteten stärks i samband med rotationsregler då revisorn inte får en nära relation med sin klient. LÄS MER