Sökning: "Rotstop"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Rotstop.

 1. 1. Stump treatment against Heterobasidion root rot in practical forestry : how well does it work?

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Heterobasidion; Phlebiopsis gigantea; stump treatment efficacy; Rotstop®S Gel;

  Sammanfattning : The effect of Phlebiopsis gigantea on root and butt rot causing fungus Heterobasidion spp. was investigated in fifteen stands of Norway spruce (Picea abies) in southern Sweden. The stumps were mechanically treated immediately after felling and only stumps with no sign of decay were sampled for the study. LÄS MER

 2. 2. Stubbehandling vid röjning för att förebygga och minska skador av rotröta på granskog i Lettland

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Axel Jonsson; Erik Rumler; [2020]
  Nyckelord :Skogssällskapet; rotticka; Rotstop®;

  Sammanfattning : En stor del av den areal Skogssällskapet förvaltar i Lettland utgörs av åkerplanterad gran, vilken riskerar att drabbas av rötsvampen rotticka (Heterobasidion spp.) i samband med kommande skötselåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Efficacy of practical stump treatment in Latvia

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Uvis Skola; [2019]
  Nyckelord :Norway spruce Picea abies ; Heterobasidion; Phlebiopsis gigantea; Rotstop; urea; covered stumps;

  Sammanfattning : Root and butt rot caused by Heterobasidion spp. result in severe economic losses in Norway spruce forests of the northern hemisphere. Stump treatment using biological or chemical control agents are amongst the most effective solutions of limiting introduction of Heterobasidion spp. after tree felling. LÄS MER

 4. 4. Studie av rottickans S-form i ett röjningsbestånd av gran

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Andreas Östlund; [2017]
  Nyckelord :rotstop; kärnvedsandel; stubbdiameter;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine if heartwood properties and stump diameter affected the establishment of Heterobasidion parviporum in a Norway spruce stand at the stage of pre-commercial thinning. In addition, the effects of Rotstop® application on the stumps were investigated. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Phlebiopsis gigantea and Pseudomonas spp. for biocontrol of Heterobasidion spp. in Norway spruce

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Zelma Gžibovska; [2016]
  Nyckelord :Heterobasidion spp.; Phlebiopsis gigantea; Pseudomonas spp; Rotstop; biological control;

  Sammanfattning : Root rot caused by the fungal pathogen Heterobasidion spp. is one of the most spread and devastating conifer diseases in the Northern Hemisphere. There is increasing interest from the forestry sector in new biological agents and means of control for Heterobasidion spp., as root rot becomes an economically more important issue. LÄS MER