Sökning: "Rottne Industri AB"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Rottne Industri AB.

 1. 1. Utveckling av AdBluetank : Produktutveckling av AdBluetank för Rottne Industris skogsmaskiner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victoria Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :AdBlue; AdBluetank; Plasttank; Produktutveckling; Rottne Industri AB; Skogsmaskiner;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts i Rottne mot Rottne Industri AB under hösten 2018 och är ett examensarbete för programmet högskoleingenjör Teknisk design med inriktning produktdesign, D0023A, vid Luleå tekniska universitet. Rottne Industri AB tillverkar skogsmaskiner i varianterna skördare och skotare. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av flexibel svetsfixtur

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Andreas Magnusson; Simon Heller; [2018]
  Nyckelord :Fixtur; automation; konstruktion; svetsning; PLC; elektromagneter;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete var att ta fram en svetsfixtur till Rottne Industri AB. De hade problem med tillverkningen av sina ramar till deras skördare och skotare. Man använde sig av gamla fixturer som inte var anpassade till alla modeller som svetshäftades. LÄS MER

 3. 3. Analys och vidareutveckling av hjulupphängning till skogsmaskin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Kim Hallström; Jens Frisk; [2013]
  Nyckelord :Rottne Industri AB; hjularm; H-8; FEM-analys; CAD; Systems Engineering; produktutveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är den avslutande delen av utbildningen inom maskinteknik på Linnéuniversitetet i Växjö under våren 2013. Arbetet utfördes i samarbete med Rottne Industri AB där skogsmaskiner utvecklas och tillverkas för skogsbruk. LÄS MER

 4. 4. Transportation Costs in Centralized and Decentralized Structure : A case study at Rottne Industri AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Giorgio Monteforte; Veronika Monits; Thomas Croizat-Viallet; [2013]
  Nyckelord :transportation costs; material flow; activities mapping; centralized structure; decentralized structure; freight transportation; manufacturing company; environmental costs;

  Sammanfattning : Background: Rottne Industri is a Swedish heavy machinery manufacturer whose production process is divided in three manufacturing plants. The production takes place in the facilities of Stensele and Lenhovda while the one at Rottne is also used for the final assembly. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av en orderprocess : En fallstudie på Rottne Industri AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Christian Karlsson; Martin Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Order process; revisions; unnecessary work; exchange of information; improvement work; Orderprocess; revisioner; onödigt arbete; informationsutbyte; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att vi ska kunna förstå hur det är möjligt att effektivisera en orderprocess, genom att veta varför och var störningar uppkommer. Vi utförde studien på Rottne Industri AB för att finna eventuella aktiviteter som påverkar deras orderprocess negativt och därmed utnyttjar onödiga resurser. LÄS MER