Sökning: "Rousseau"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Rousseau.

 1. 1. Rousseau and Nietzsche on Education, not Altruism

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Deumier Morgan; [2020]
  Nyckelord :education; Rousseau; Nietzsche; altruism; philosophy; teaching;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska det altruistiska idealet i relation till Rousseaus och Nietzsches föreställning om den gode läraren. Att altruism är moraliskt gott är något som oftast ses som självklart. LÄS MER

 2. 2. Understanding the Factors Affecting the Usefulness and Acceptance of Blockchain Technology: An explanatory research within the Nordic region and technology-intensive firms

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Paul Gawria; Anastasia Rousseau; [2020]
  Nyckelord :Blockchain Technology; TAM; UTAUT; Value creation; Technology acceptance; Business and Economics;

  Sammanfattning : The interest around blockchain technology (BT) has spread for the last decade from academia and industry. Meanwhile, there is a lack of studies on the acceptance and use of blockchain within the Nordic countries. LÄS MER

 3. 3. Egoistic Teaching: Rousseau, the Good Life, and the Teacher's Role

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Morgan Deumier; [2020]
  Nyckelord :the good life; Rousseau; altruism; egoism; teaching; philosophy;

  Sammanfattning : Lärarrollen brukar först och främst ses som en altruistisk företeelse - läraren bör främst hänge sig åt andras behov. Trots att en sådan syn är tongivande idag är den oerhört problematisk. Denna essä ämnar att bidra till forskning om lärarrollen. LÄS MER

 4. 4. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER

 5. 5. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-09]
  Nyckelord :franska; Houellebecq; aliénation; Camus; l’Étranger; La Carte et le Territoire; littérature; Rousseau; Hegel; Marx; la théorie de l’absurde; Jaeggi; philosophie; Peters; résonance;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER