Sökning: "Routing Protocol"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Routing Protocol.

 1. 1. Kan projekt med öppen källkod användas delvis eller helt för at tuppfylla behoven för routing-applikationer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Leykun Adugna; Goran Laic; [2020]
  Nyckelord :IP-routing stack; routing protocol daemon; open source; open source software; test environment; OSPF; software program; routing protocol; dynamic IP configuration; static IP configuration; routing protocol suit; routing application; open source license; investment calculation; IP-routing stack; routing-protokoll daemon; routing-tabell; öppen källkod; öppenkällkod programvara; testningsmiljö; OSPF; mjukvaruprogram; routing protocol suit; dynamisk IP konfiguration; statisk IP konfiguration; routingapplikationer; öppen källkod-licens; investeringskalkylering;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det inte ovanligt för företag och organisationer att hitta bättre och alternativa mjukvaror med öppen källkod för att lösa sina behov. De söker programvaror som har de nödvändiga egenskaperna som krävs för att driva sin verksamhet och eventuellt ersätta egenutvecklad programvara för att spara tid och undvika onödiga kostnader. LÄS MER

 2. 2. A Multi-layered Routing Technique for Sensing Train Integrity and Composition

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Satya Venkata Sidhi Vinayak Pulugurtha; Kishore Kumar Atragadda; [2020]
  Nyckelord :Cargo Wagon; Composition; Integrity; Scalability; Wireless Sensor Network;

  Sammanfattning : This thesis deals with an approach to monitor the integrity and composition of cargo wagons withthe help of Wireless Sensor Network (WSN). The WSN is to be fully automated that does notneed any human intervention for gathering information about the composition and integrity ofcargo trains, which are the most necessary factors for Cargo Logistics. LÄS MER

 3. 3. Cross Continental Access of Information and the Boarder Gateway Protocol

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Johan Frisk; [2019]
  Nyckelord :BGP; Boarder gateway protocol;

  Sammanfattning : The usage of technical equipment and the interconnection of all these devices has become essential to our every day life and to provide as good service as possible for the internet of today. However, many have the opportunity to inspect the data as it is being rushed across the globe to provide users with information at the press of a button. LÄS MER

 4. 4. Design and Analysis of a Dynamic SpaceWire Routing Protocol for Reconfigurable and Distributed On-Board Computing Systems

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Prem Kumar Hari Krishnan; [2019]
  Nyckelord :SpaceWire; Dynamic Routing; ScOSA; OMNeT ;

  Sammanfattning : Future spacecrafts will require more computational and processing power to keep up with the growing demand in requirements and complexity. ScOSA is the next generation on-board computer developed by the German Aerospace Centre (DLR). LÄS MER

 5. 5. Mitigation of inter-domain Policy Violations at Internet eXchange Points

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhammad Raheem; [2019]
  Nyckelord :IXP; Computer Networks; Distributed Systems; SDN; OpenFlow; BGP; Open vSwitch; Security; Firewall; Monitoring; IXP; Datornätverk; Distribuerade System; SDN; OpenFlow; BGP; Open vSwitch; Säkerhet; Brandvägg; Övervakning;

  Sammanfattning : Economic incentives and the need to efficiently deliver Internet have led to the growth of Internet eXchange Points (IXPs), i.e., the interconnection networks through which a multitude of possibly competing network entities connect to each other with the goal of exchanging traffic. LÄS MER