Sökning: "Roxana Dimovski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roxana Dimovski.

  1. 1. Barns upplevelse av att må bra : En studie av barns välbefinnande på förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Roxana Dimovski; Charlotte Claesson; [2012]
    Nyckelord :Hälsa; välbefinnande; KASAM; flow; lek; förskola; barn.;

    Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka i vilka situationer barn själva uttrycker att de mår bra samt undersöka när föräldrar och pedagoger upplever att barn mår bra på förskolan.  Metoden som använts är en kvalitativ undersökning, intervjuer har gjorts med barn i femårsåldern och med föräldrar och pedagoger på två olika förskolor. LÄS MER