Sökning: "Roya Rahbar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roya Rahbar.

  1. 1. Erfarenheter av patientnära arbete under epidemier och utbrott av mycket smittsamma sjukdomar : En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Roya Rahbar; [2021]
    Nyckelord :Communicable diseases; Disease outbreaks; Nurses; Qualitative research; Kvalitativ forskning; Sjukdomsutbrott; Sjuksköterskor; Smittsamma sjukdomar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Smittsamma sjukdomar kan spridas på många sätt, och vissa sjukdomar har egenskapen att de sprids snabbt och orsakar sjukdomsutbrott. Vid utbrott av smittsamma sjukdomar behövs sjuksköterskor för att vårda patienter, ofta under ansträngande förhållanden. LÄS MER