Sökning: "Roys adaptionsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Roys adaptionsmodell.

 1. 1. Personers upplevelser av livet efter en stroke : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Khatema Gulam Nabi; Nathalie Ekholm; [2020]
  Nyckelord :Stroke; Experiences; Changes in life; Nurse; Callista Roy; Stroke; Upplevelser; Förändringar i livet; Sjuksköterska; Callista Roy;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige diagnostiseras 30 000 personer varje år. En stroke kommer oftast plötsligt och kan leda till olika fysiska, psykiska, emotionella, sociala och kognitiva komplikationer. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor med bröstcancer och deras upplevelser efter mastektomi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ida Banfors; Maja Högdahl; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Experiences; Mastectomy; Bröstcancer; Mastektomi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund​: För kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen i världen. Bröstcancer behandlas ofta genom mastektomi. En mastektomi innebär ett kirurgiskt ingrepp där hela eller delar av bröstet opereras bort. Förlusten av en kroppsdel påverkar människan både fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av åtgärder som är betydelsefulla vid återhämtning från utmattningssyndrom : En analys av patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Besjana Krasniqi; Moa Svensson; [2020]
  Nyckelord :patografi; upplevelse; utmattningssyndrom; återhämtning; åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utmattningssyndrom är en diagnos där insjuknandet ofta sker plötsligt och sjukdomsförloppet är långt. Det orsakas av långvarig stresspåverkan och ger både fysiska och psykiska symtom, men när personen med utmattningssyndrom söker vård känner de sig ofta inte hörda. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med Amyotrofisk Lateral Skleros : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annhild Björnstedt; Sofie Redner; [2020]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; Experience; Patients’ perspective; Literature study; Amyotrofisk lateral skleros; Upplevelse; Patientperspektiv; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros är en terminal progressiv sjukdom där motoriska nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen bryts ner och dör. Musklerna blir därmed understimulerade och förtvinar vilket leder till förlamning. Majoriteten av personerna som insjuknar i amyotrofisk lateral skleros avlider inom fem år. LÄS MER

 5. 5. Närståendes erfarenheter av att leva nära en familjemedlem som har en psykisk sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Arnehall Isabelle; Wall Matilda; [2019]
  Nyckelord :psykisk sjukdom; närstående; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: En femtedel av Sveriges vuxna befolkning stöttar, hjälper eller vårdar regelbundet en sjuk familjemedlem. De närstående kan vara en resurs i vården men också i tillfrisknandet hos den psykiskt sjuka. LÄS MER