Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Inneklimat i kontorsmiljö : Utvärdering av inneklimat i en kontorsmiljö med fokus på ventilationen

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Ali Alhakim; Roz Hakim; [2018]
    Nyckelord :Enviroments; Ventilation; productivity; flow; supply air; exhaust air; carbon dioxide; ppm; temperature; Miljö; Ventilation; produktivitet; flöden; tilluft; frånluft; koldioxid; ppm; temperatur;

    Sammanfattning : I dagens samhälle tillbringar människan ca 90 procent av sin tid inomhus, vilket innebär att människan befinner sig i konstgjort inomhusklimat. Då människan tenderar att befinna sig inomhus är det stor vikt att ventilationen ska fungera så bra som möjligt och att inomhusklimatet är tillfredsställande för vårt välmående och välbefinnande på arbetsplatsen. LÄS MER