Sökning: "Rtk Fält"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Rtk Fält.

 1. 1. Gränsutvisning : Vilka förkunskaper krävs vid gränsutvisning? - En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Hanna Jansson; [2020]
  Nyckelord :Border search; property boundaries; border expulsion; Gränsutvisning; Fastighetsgränser; Arkivutredning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur fastighetsgränser markerats ur ett historiskt perspektiv. Detta är en kunskap som är nödvändig då en mätingenjör gör utsökning av gränsmarkeringar i fält och gränsutvisning av fastighetsgräns. LÄS MER

 2. 2. Phantom 4 och dess användningsområden inom byggbranschen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Ricky Lind; Martin Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Phantom 4; Drönare; UAV; GPS; RTK; GNSS;

  Sammanfattning : Begreppet drönare för de flesta utomstående förknippas oftast med hobbyverksamhet i form av foto- och videoskapande. Det senaste åren har allt fler byggföretag valt att satsa på arbetsmetoder där drönare tillåts ersätta befintlig utrustning. LÄS MER

 3. 3. Mätosäkerhet i höjd vid stationsetablering med RUFRIS

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Melcher; [2020]
  Nyckelord :RUFRIS; fri station; stationsetablering; nätverks-RTK; höjdmätning;

  Sammanfattning : Traditionellt är avvägning den metod som används vid höjdsättning av nyetablerade stompunkter. Men det är en teknik som kan vara både kostsam och tidskrävande, i synnerhet då avståndet till närmsta anslutningsnät är ansenligt. Den här studien undersöker en alternativ metod till avvägning, RUFRIS-metoden. LÄS MER

 4. 4. Uppdatering av baskarta med UAS-fotogrammetri i del av Furuvik

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Martin Lundin; Danö Erik; [2018]
  Nyckelord :Lantmäteriteknik; Fotogrammetri; UAS; Baskarta;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att uppdatera Gävle kommuns baskarta för området Furuviks camping. Området har genomgått stora förändringar, bland annat har campingen flyttats på grund av ombyggnation av väg och järnväg. LÄS MER

 5. 5. Detail surveying with network RTK -an accuracy research

  Master-uppsats, KTH/Geodesi (stängd 20110301); KTH/Geodesi (stängd 20110301)

  Författare :Robert Odolinski; Johan Sunna; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is an accuracy research of detail surveying with networkRTK. Another objective of the thesis concerns some proposed controlmethods and to estimate if they are practically useful, and if the theoreticalassumptions of accuracy levels can be adjusted to standardisedtolerances for such control methods. LÄS MER