Sökning: "Rubén Marín"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rubén Marín.

  1. 1. Sociala Territorialiteter, Identiteter, konflikter - fallstudie av slumområdet "Villa 21-24" i Buenos Aires

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Rubén Marín; [2003]
    Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : I Argentina multiplicerades den extrema fattigdomen tre gånger mellan 1999 (6,7%) och 2002 (20,9%), med en snabb ökning under krisen som uppstod år 2001 då inflationen galopperade och "la convertibilidad" (pariteten mellan peson och dollarn) avbröts. Försämringen av levnadsförhållanden har permanent bosatt eller fört tusentals människor till slumområden, främst belägna i eller runt städerna. LÄS MER