Sökning: "Rubin Hessel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rubin Hessel.

  1. 1. Skänka pengar och må bra? Ett experiment om produktbaserad biståndsgivning och känslor av välbefinnande

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Rubin Hessel; [2014-07-30]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte att ta reda på om individer är mer benägna att skänka pengar om en privatbiståndsorganisation erbjuder produkter i en gåvoshop som sedan skickas till människor i ettredan på förhand bestämt område, jämfört med om organisationen erbjuder mer generellbiståndsgivning till organisationen i stort. Vidare är syftet att testa om det finns ett sambandmellan möjligheten att köpa produkter i en gåvoshop och känslor av välbefinnande hosbiståndsgivaren vid gåvotillfället. LÄS MER