Sökning: "Rule-Based"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet Rule-Based.

 1. 1. The Two-Year Trap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Regina Mattsson; [2019-08-08]
  Nyckelord :marriage migration; gendered citizenship; intimate partner violence; structural violence;

  Sammanfattning : Marriage migration contests the normative boundaries of marriage and is therefore becoming object to vast regulations. The Swedish Alien Act’s two-year rule is one such regulation, that is implemented to weed out “fraudulent marriages” among marriage migrants. LÄS MER

 2. 2. BRB based Deep Learning Approach with Application in Sensor Data Streams

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Sami Kabir; [2019]
  Nyckelord :BRBES; Deep Learning; integration; sensor data; predict;

  Sammanfattning : Predicting events based on available data is an effective way to protect human lives. Issuing health alert based on prediction of environmental pollution, executing timely evacuation of people from vulnerable areas based on prediction of natural disasters are the application areas of sensor data stream where accurate and timely prediction is crucial to safeguard people and assets. LÄS MER

 3. 3. Predicting vehicle trajectories with inverse reinforcement learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bjartur Hjaltason; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous driving in urban environments is challenging because there are many agents located in the environment all with their own individual agendas. With accurate motion prediction of surrounding agents in the environment, autonomous vehicles can plan for more intelligent behaviors to achieve specified objectives, instead of acting in a purely reactive way. LÄS MER

 4. 4. Server-Less Rule-Based Chatbot Using Deep Neural Network

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Santhosh Kumar Nagarajan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Customer support entails multi-faceted benefits for IT businesses. Presently, the business depends upon on conventional channels like e-mail, customer care and web interface to provide customer support services. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan regelverken K2 och K3 : Vilka orsaker ligger till grund för valet av regelverk hos företag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Jansson; Angelica Todoran; Maria Saleh Malm; [2019]
  Nyckelord :K2; K3; K-regulation; The Swedish Accounting Standards Board; Anglo-saxon tradition; Continental tradition; true and fair view; stakeholder theory; reliability and relevance; K2; K3; K-regelverk; Bokföringsnämnden; anglosaxisk tradition; kontinental tradition; rättvisande bild; intressentmodellen; tillförlitlighet och relevans;

  Sammanfattning : Bokföringsnämnden (BFN), som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed, startade år 2004 K-projektet som innefattar allmänna råd indelade i fyra kategorier av regelverk; K1, K2, K3 och K4. Regelverken syftar till att tillhandahålla företag ett enhetligt regelverk att följa. LÄS MER