Sökning: "Rule-based"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Rule-based.

 1. 1. The Two-Year Trap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Regina Mattsson; [2019-08-08]
  Nyckelord :marriage migration; gendered citizenship; intimate partner violence; structural violence;

  Sammanfattning : Marriage migration contests the normative boundaries of marriage and is therefore becoming object to vast regulations. The Swedish Alien Act’s two-year rule is one such regulation, that is implemented to weed out “fraudulent marriages” among marriage migrants. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan regelverken K2 och K3 : Vilka orsaker ligger till grund för valet av regelverk hos företag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Jansson; Angelica Todoran; Maria Saleh Malm; [2019]
  Nyckelord :K2; K3; K-regulation; The Swedish Accounting Standards Board; Anglo-saxon tradition; Continental tradition; true and fair view; stakeholder theory; reliability and relevance; K2; K3; K-regelverk; Bokföringsnämnden; anglosaxisk tradition; kontinental tradition; rättvisande bild; intressentmodellen; tillförlitlighet och relevans;

  Sammanfattning : Bokföringsnämnden (BFN), som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed, startade år 2004 K-projektet som innefattar allmänna råd indelade i fyra kategorier av regelverk; K1, K2, K3 och K4. Regelverken syftar till att tillhandahålla företag ett enhetligt regelverk att följa. LÄS MER

 3. 3. Reduced Fuel Consumption of Heavy-Duty Vehicles using Pulse and Glide

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem; Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Marcus Hall; David Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Pulse and glide; fuel consumption;

  Sammanfattning : The transport sector always strive towards reduced fuel consumption for heavydutyvehicles. One promising control strategy is to use Pulse and Glide. Themethod works by acceleration to a high speed and then glide in neutral gear to alow speed.Two different control strategies and four different glide options were investigated. LÄS MER

 4. 4. Information-Theoretic Framework for Network Anomaly Detection: Enabling online application of statistical learning models to high-speed traffic

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Gabriel Damour; [2019]
  Nyckelord :Network Security; Distributed Denial of Service; DDoS; DoS; Anomaly Detection; Intrusion Detection; Attack Source Identification; Information Theory; Statistical Learnin; Nätverkssäkerhet; Distribuerad Överbelastningsattack; DDoS; DoS; Anomalidetektering; Intrångsdetektering; Identifiering av Attackkällor; Informationsteori; Maskininlärning;

  Sammanfattning : With the current proliferation of cyber attacks, safeguarding internet facing assets from network intrusions, is becoming a vital task in our increasingly digitalised economies. Although recent successes of machine learning (ML) models bode the dawn of a new generation of intrusion detection systems (IDS); current solutions struggle to implement these in an efficient manner, leaving many IDSs to rely on rule-based techniques. LÄS MER

 5. 5. Control of a Hydraulic Hybrid System for Wheel Loaders

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Christopher Reichenwallner; Daniel Wasborg; [2019]
  Nyckelord :EMS; Energy management strategy; Rule-based; Hydraulic hybrid; Wheel loader; Construction machinery; SLC; Short loading cycle; Torque converter; Energy recuperation; Energy efficiency; Backward simulation;

  Sammanfattning : In recent years many companies have investigated the use of hybrid technology due to the potential of increasing the driveline’s efficiency and thus reducing fuel consumption. Previous studies show that hydraulic hybrid technology can be favourable to use in construction machinery such as wheel loaders, which often operate in repetitive drive cycles and have high transient power demands. LÄS MER