Sökning: "Rum 213"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rum 213.

 1. 1. Striden mot genusborgen : En karaktärsanalys om reproduktion/ ifrågasättande av genussystemet i två kapitelböcker för unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Rum 213; Nidstången; gender system; gender theory; character analysis; pupils identity creation; children s literature; Rum 213; Nidstången; genussystem; genusteori; karaktärsanalys; elevers identitetsskapande; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett genusteoretiskt perspektiv, beskriva hur genussystemet upprätthålls eller ifrågasätts i böckerna Nidstången och Rum 213, vilka är de verk barn i årskurs 4-6 läser frekvent i sin fria läsning. Detta mot bakgrunden att skolans värdegrundsuppdrag är att arbeta för jämställdhet mellan könen och att elevers identitetsskapande påverkas av den skönlitteratur de läser. LÄS MER

 2. 2. Busiga pojkar och snälla flickor? : En karaktärsanalys av några flickor och pojkars favoritböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Skaghammar Jakobsén; Emma Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Barnböcker; bokval; Dagbok för alla mina fans; flickor; genus; Harry Potter; karaktärsanalys; Pax: Grimmen; pojkar; Rum 213;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på om flickor och pojkar i böckerna skildras enligt stereotypiska könsroller. Genom en enkät fick vi fram de fyra mest populära böckerna enligt några flickor och pojkar i årskurs 4. En intervju genomfördes även för att få en bakgrund till bokvalet. LÄS MER

 3. 3. Flickor i moderna barn- och ungdomsböcker : En analys av hur flickor framställs i Lassemajas detektivbyrå, Rum 213 och Cirkeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL); Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Johanna Björknert; Stina Källdén; [2016]
  Nyckelord :Gender; children’s literature; norms; girls; gender relations; discourse analysis; Genus; barnlitteratur; normer; flickor; genusrelationer; diskursanalys;

  Sammanfattning : In this study we have analysed six modern books for children and adolescents. The books we chose to analyse were four titles from the series Lassemajas detektivbyrå, Rum 213 and Cirkeln because they are popular among girls in compulsory school. LÄS MER