Sökning: "Rum i natur"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden Rum i natur.

 1. 1. Rum vid havet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Caroline Alm; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att gestalta en plats för yoga, meditation och bad. I samband med detta har jag velat undersöka hur hav och natur kan samverka med arkitektur för att skapa en kontemplativ miljö. LÄS MER

 2. 2. Fokus Hållö - ett reflekterande arbete kring upplevelse, arkitektur och plats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Amanda Forser; [2020]
  Nyckelord :plats; Hållö; arkitektur; kontrast; fusion; interaktion; upplevelse; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Platser har en förmåga att beröra oss människor. Vi rör oss dagligen mellan olika platser som skapar olika stora intryck hos oss. Intryck som ofta beror av platsens olika karaktärsdrag. I detta examensarbete försöker jag förstå mig på hur en plats fysiska karaktär kan bidra till den mänskliga upplevelsen av platsen. LÄS MER

 3. 3. Jungfruns andra natur: Magna Mater, Moder Natur och Mamma Maggan : En religionshistorisk studie med inslag av religionspsykologi om Maria och hennes alter Marior i ´feministisk generationsklyfta´

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Veronika Dunér; [2019]
  Nyckelord :mariologi; alter Maria; heligt och profant; dualism och dialog; feminism; religionshistoria; religionspsykologi;

  Sammanfattning : Jungfruns andra natur: Magna Mater, Mamma Maggan och Moder Natur är en religionshistorisk studie med inslag av religionspsykologi som genom en hermeneutisk metod undersöker Maria i debattserien ´feministisk generationsklyfta´ mellan åren 2008 och 2017. Debatten utvecklades efter Mariautställningen på Historiska museet i Stockholm, Maria – drömmen om kvinnan, 2008. LÄS MER

 4. 4. Ljusnivåns påverkan på rums- och ljusupplevelsen : Vid användning av virtuella takfönster som komplement i fönsterlösa rum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Börjesson Malin; Linde Emma; [2019]
  Nyckelord :Illuminance level;  lighting; well-being;  perception views to nature;  virtual LED-panels and sky lights; Belysningsstyrka; belysning; hälsa; perception; utsikt till natur; virtuell LED-panel och takfönster;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur virtuella takfönster upplevs av människor i en väntrumsmiljö och diskuterar huruvida det är en lämplig lösning som komplement till saknaden av fönster. Tidigare forskning har bekräftat att det finns behov av att undersöka en alternativ belysningslösning i syfte att komplettera saknaden av fönster. LÄS MER

 5. 5. En Duell med Dualismen : Ett försök att rubba det rådande tillståndet mellan kropp och förnuft, natur och kultur både hos människor i allmänhet såväl som inom mitt eget fält, det för inredningsarkitektur och möbelformgivning.

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Mattias Selldén; [2019]
  Nyckelord :Kultur; Natur; Materialitet; Hantverk;

  Sammanfattning : Detta arbete grundar sig i en observation av dagens samhälle. Det tycks ha slagits in i en enorm kil mellan den kultive- rade människan och den natur som tidigare var en påtaglig del i vår vardag. I vissa sammanhang är alieneringen nära nog total. LÄS MER