Sökning: "Runa Falkman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Runa Falkman.

 1. 1. "Det som är nödvändigt för vissa elever är ju aldrig skadligt för andra" En kvalitativ studie av arbetet med tillgänglig lärmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Liselott Christensson; Runa Falkman; [2019]
  Nyckelord :gymnasiet; likvärdig utbildning; skolutveckling; systemteori; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Christensson, Liselott & Falkman, Runa (2019) “Det som är nödvändigt för vissa elever är ju aldrig skadligt för andra” En kvalitativ studie av arbetet med tillgänglig lärmiljö. Specialpedagogprogrammet Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp Förväntat kunskapsbidrag Förhoppningen är att studien ska fungera som ett kunskapsbidrag för skolor som arbetar för utveckling av den tillgängliga lärmiljön. LÄS MER

 2. 2. Att blogga om varandras texter, digital respons elever emellan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Runa Falkman Johnsson; [2010]
  Nyckelord :blogg; respons;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att undersöka om elever kan motiveras i skrivprocessen och i elevrespons med hjälp av Internet, dator och bloggteknik. Syftet var även att se om undervisningen kunde individualiseras i högre grad med hjälp av dessa medier. Projektet utfördes i svenskundervisningen i en klass sju under fyra veckor. LÄS MER