Sökning: "Rural environment"

Visar resultat 1 - 5 av 635 uppsatser innehållade orden Rural environment.

 1. 1. Man blir kvinna - Om barnuppfostran och genusdiskurser i teori och praktik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Petra Lundström; Charlotta Hamnell; [2019-07-31]
  Nyckelord :Women Girls; Rural environment; Generations; Parenting literature; Gender; Discoursive constructions; Intersectionality;

  Sammanfattning : In this thesis the purpose is to investigate how girls have been raised in three generations, from the 1950’s to the 2010’s in a rural environment, with the 1980’s as our main focus. Through interviews with mothers and daughters, we have sought to discover the discoursive norms that are at play in the upbringing and parenting of girls. LÄS MER

 2. 2. Women’s fuelwood collection and deforestation : Effects on women’s everyday lives and environments in Kabadio, Casamance and Diagane Barka, Sine-Saloum.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sofia Tiainen; [2019]
  Nyckelord :Women; fuelwood collection; forest degradation; livelihoods; feminist political ecology; West Africa; Senegal;

  Sammanfattning : Previous research and literature commonly agree to the fact that women, especially rural women, is the most vulnerable group in society. Many of them tend to be found in the poorest sections of society. LÄS MER

 3. 3. "Life is Chaos Now" : Water, Modernity and Changing Landscapes in the Mekong Delta, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Anders Johansson; [2019]
  Nyckelord :Mekong; climate change; modernity; Vietnam; migration; markets; water; landscapes;

  Sammanfattning : This study details the effects of climate change and market fluctuations on the rural district of Cu Lao Dung located in the Mekong Delta of southern Vietnam. Using theoretical concepts on modernity, the environment and water from researchers Arjun Appadurai, Tim Ingold and Veronica Strang I study the political ecology of the Delta. LÄS MER

 4. 4. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; naturreservat; besökscentrum; landskapsarkitektur; trivalent design;

  Sammanfattning : Nationalparker och naturreservat har funnits i mer än ett århundrande i Sverige, och i nära anslutning finns idag storslagna arkitektritade besökscentrum, så kallade naturum. Syftet med naturum är att locka besökaren ut i naturen och lära dem mer om människans påverkan på naturmiljön och ekologin på den specifika platsen. LÄS MER

 5. 5. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Camilla Ringdahl; [2019]
  Nyckelord :trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Sammanfattning : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. LÄS MER