Sökning: "Rural environment"

Visar resultat 1 - 5 av 706 uppsatser innehållade orden Rural environment.

 1. 1. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Sammanfattning : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. LÄS MER

 2. 2. Early Design Stage Energy Optimization of Bysjöstrand Ecovillage, Sweden

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Anastasiia An; [2020]
  Nyckelord :Energy optimization; energy efficiency; passive design; active design; early design stage; neighborhood;

  Sammanfattning : Decisions made at the early stage of building and settlement design can greatly influence the energy performance of the built environment. However, the type of feasible design intervention and their impact strong depends on project: if it is a new development or a re-development, whether the setting of the project is urban or rural, etc. LÄS MER

 3. 3. Lek med cykeltema : designriktlinjer för trafiklekplatser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elis Annersten; [2020]
  Nyckelord :trafiklekplats; lekplatskvalitet; designriktlinjer; cykling; barn; unga;

  Sammanfattning : En ökad cykling är positivt för miljön och folkhälsan samt för att skapa mer attraktiva och trafiksäkra städer. För barn och unga är cykling en viktig källa till fysisk aktivitet men också för ökad rörelsefrihet. Barn och ungas cykling har dock minskat de senaste decennierna. LÄS MER

 4. 4. Land redistributions in Denmark: can agricultural exceptionalism produce multifunctional landscapes? : An analysis of the Multifunctional Land Redistribution Fund and its likely implications for future land use in Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Sara Kjær Rasmussen; [2020]
  Nyckelord :multifunctionality; agricultural exceptionalism; consensus; land use governance; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines the Multifunctional Land Redistribution Fund, launched in March 2020 by the Danish Ministry of Environment and Food, and the outcomes this policy may propel. The Fund takes aim at multiple issues of sustainability related to land use: biodiversity loss, groundwater contamination, nutrient leaching, and rural development. LÄS MER

 5. 5. Permanence in architecture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Hjälmeby; [2020]
  Nyckelord :permanence; wood; Småland; school;

  Sammanfattning : How can we generate sustainable architecture in relation to permanence and aging? How can we bring knowledge about old existing buildings in the design process for new architecture? I think it is important to reflect on choice of material because of a buildings life span. Also to be aware of what frame of references are the start for the designprocess. LÄS MER