Sökning: "Rural farms"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden Rural farms.

 1. 1. Household livelihoods and food security in jeopardy : farmers’ perspectives on impacts of land scarcity on household livelihoods and food security in rural Rwanda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Venuste Rwabukambiza; [2022]
  Nyckelord :smallholder; rural livelihoods; diversification; rural household food security; land scarcity;

  Sammanfattning : Land scarcity is a global challenge that has implications for rural household livelihoods. This study explores how land scarcity impacts not only rural livelihoods, but also food security for smallholder farmers and their households in Rwanda. LÄS MER

 2. 2. Att spåra vägar : Hur de utvecklas, förändras eller försvinner.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Peter Lindblom; [2022]
  Nyckelord :Older roads; hollow roads; find ancient road sections; older roads in inner Småland; road changes at major shifts storskifte ; road changes at legal changes lagaskifte .;

  Sammanfattning : This is a study of local roads in two villages in the interior of Småland to see how much of the older road network can be found by studying maps from the 19th century, today's digital maps with height shading and Fornsök's map service. The introduction will be a review of other people's studies and their results that are used to be able to answer three questions. LÄS MER

 3. 3. Nio trähus ifrån 1200-talet - Hur har de kunnat bevaras?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Henrik Johansson; [2022]
  Nyckelord :authenticity; granary; heritage; interlocking joint; log house; Middle Ages; timber house; 13th century; timmerhus; knuttimring; knuttimrad stuga; liggtimmer; 1200-tal; timmerstuga; medeltiden; högmedeltiden; tidigmedeltid; Ingatorp; kyrkbod; autenticitet; spåntak; nävertak; takved; syllstensrad; Färsnäs; Fåsås; Zorns gammelgård; Zorngården; takytterskikt; trähus; väggspån; stolpunderrede; Älvdalen; dubbelkyrkhärbre; loftsboden; Dalarna; eldhus; härbre; kulturarv; kulturvård;

  Sammanfattning : The oldest profane log timber houses in Sweden dates back to the 13th century. This study investigates 9 of them. All of the houses are built with interlocking joints and the chosen timber are pine or fir. They are rather modest in size. LÄS MER

 4. 4. Bridging the Intention-Action Gap : Understanding On-Farm Biosecurity Behaviour of Smallholder Poultry Farmers in Ghana

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anica Buckel; [2022]
  Nyckelord :Behavioural Science; Social Psychology; Dual-Process Theory; Antimicrobial Resistance; On-farm Biosecurity Behaviour; Smallholder Poultry Farms; Ghana; Sub Saharian Africa;

  Sammanfattning : Antimicrobial resistance is a major global health challenge. It threatens the achievement of multiple SDGs with disproportionately negative consequences for LMICs. AMR is associated with the misuse of antibiotics, which is especially dominant in livestock farming. On-farm biosecurity has been identified as an effective way to prevent diseases. LÄS MER

 5. 5. Riktvärdet på tomtmark : En jämförelse mellan lantbruk och småhus som visar orsaker till värdeskillnaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Anna Nilsson Sparf; Josefin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Property assessment; property valuation; rateable value; benchmark; plot of land; agriculture; detached houses; preparation work; value area; mass valuation; Fastighetstaxering; fastighetsvärdering; taxeringsvärde; riktvärde; tomtmark; Lantbruk; småhus; förberedelsearbete; värdeområde; massvärdering;

  Sammanfattning : I Sverige taxeras alla fastigheter vart tredje år (förutom industri och elproduktion som görs vart sjätte år) med antingen en allmän eller förenklad fastighetstaxering. En arbetsgrupp bestående av personer från Skatteverket, Lantmäteriet och ett värderingsföretag arbetar tillsammans med förberedelsearbetet inför en taxering. LÄS MER